Informe de situación

 

 

Os nosos servicios de informes de situación poden incluir análise e control da evolución recente de indicadores socio-económicos. Os informes tamén conteñen unha comparativa con outros países para mostrar a situación relativa.

 


Análise de políticas específicas

 

AYeconomics realiza análises de política ex-post and ex-ante, empregando algoritmos e modelos que poden simular situacións futuras tras implementar unha política. Ademáis, realizamos análises dos efectos xerais de políticas implementadas.

 


Mellores solucións para temas específicos

 

 

AYeconomics pode atopar as mellores solucións para problemas socioeconómicos concretos. Nestes casos, AYeconomics desenvolve proxectos de investigación para realizar análises en profundidade sobre a situación e deseña escenarios específicos segundo distintas políticas para atopar cal é a máis adecuada.