Todos os nosos cursos se realizan en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC). Os cursos de formación están dirixidos a investigadores e académicos de Institucións de Educación Superior, responsables de política e profesionais dos gobernos, ONGs e outras organizacións. O principal obxectivo dos cursos é proporcionar as ferramentas para analizar datos e obter os resultados adecuados para facilitar o proceso de toma de decisións.

Os nosos cursos se imparten en inglés, ruso e castelán. Durante a formación os estudantes terán acceso aos servizos da Universidade, tales como a biblioteca, a sala de ordenadores, etc. Nos seguintes cadros atópase unha breve descripción dos últimos cursos impartidos, sendo posible descargar a versión máis detallada do programa. Para obter máis información, por favor, contáctanos!

 

Introducción ás técnicas en economía
  • Técnicas de Investigación (15 horas)
   (análise de datos, análise de regresión, ferramentas de software libre…)
  • Diseña o teu propio proxecto (22 horas)
   (tempo en biblioteca, encontro de investigadores…)
  • Presenta os teus resultados (7 horas)
   (Como presentar e publicar los resultados obtidos)
  • Institucións de apoio á investigación
   (Visita ao IDEGA, IGAPE, Emprendia)
Introducción a Python
para investigación en economía
  • Básicos de Python 1 (4 horas)
  • Programar con Python:
   Biblioteca NumPy (4 horas)
  • Traballar cos datos:
   Biblioteca Pandas (4 horas)
  • Introducción á Estatística e Econometría con
   Python (4 horas)
  • Ferramentas de visualización (4 horas)